Dữ liệu kinh tế và địa chính trị Đặt GBP và USD vào ánh đèn sân khấu

Dữ liệu tài chính và các yếu tố địa chính trị thường đan xen với nhau để đưa ra một phân tích kịp thời và chi tiết về dòng tài chính toàn cầu và điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư tài chính, những người nỗ lực kiếm tiền đầu tư vào các công cụ tài chính có mệnh giá của Anh như tài chính, công cụ phái sinh, tỷ lệ vốn hóa, giao dịch phái sinh, v.v., nền kinh tế toàn cầu đang biến động và sự thay đổi của các nền kinh tế tiền tệ có thị trường phức tạp hơn so với của FX hoặc ngành công nghiệp khác.

Dữ liệu về các mặt hàng như dầu thô, nguyên liệu thô và nguyên liệu công nghiệp, cũng như các nguyên liệu thô khác, rất hữu ích để tính toán cả vốn chủ sở hữu và sản lượng nợ cho các công ty công nghiệp và các ngành xây dựng và sản xuất. Tuy nhiên, dữ liệu về GDP và GNP (thương mại ròng) cũng như dữ liệu GDP-NC (không dựa trên hàng hóa) đều quan trọng như nhau đối với việc xác định các chỉ số kinh tế và tỷ suất cổ tức.

Mặc dù dữ liệu kinh tế đại diện cho sự năng động của một quốc gia hoặc toàn bộ nền kinh tế, câu hỏi vẫn là liệu dữ liệu kinh tế và phái sinh của nó có thực sự là công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư hay không. Câu trả lời cho câu hỏi này là một trong nhiều khoảnh khắc quan trọng cho các nhà đầu tư đang tìm cách đưa ra quyết định đầu tư sinh lời.

Trong thực tế, dữ liệu kinh tế và các công cụ phái sinh là những công cụ tốt cho cả thị trường tài chính và các ngành công nghiệp. Không chỉ các dữ liệu kinh tế có thể tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư, mà các công cụ phân tích dữ liệu cho các nhà đầu tư tài chính có thể tạo ra thu nhập vững chắc. Giống như tận dụng dòng vốn, tài sản doanh nghiệp, v.v., xu hướng tăng lợi nhuận của ngành tài chính và các công cụ phái sinh của nó rất quan trọng đối với sức mạnh tài chính chung của một nền kinh tế. Ví dụ, các quỹ ETF có rủi ro cao là các cổ phiếu quan trọng cho các ngành hàng hóa năng lượng, kinh doanh nông nghiệp, tập trung vào Vương quốc Anh, v.v.

Ví dụ, đối với các ngành công nghiệp dựa trên hàng hóa, đồng đô la Mỹ cực kỳ quan trọng đối với hàng hóa nông nghiệp và ngược lại. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư có triển vọng tương đối toàn cầu, đặc biệt là so với những nhà đầu tư có tầm nhìn kinh tế về thế giới, các mặt hàng được đưa vào nghiên cứu dữ liệu kinh tế và địa chính trị mang lại cơ hội thu hồi vốn đầu tư dài hạn. Nhưng, để tận dụng các cơ hội như vậy, các nhà đầu tư phải đảm bảo rằng họ có kiến ​​thức và đào tạo cần thiết để thu lợi nhuận hiệu quả từ các xu hướng thị trường.

Trong một ngành công nghiệp dựa trên hàng hóa, giá nguyên liệu thị trường cũng quan trọng như chính giá hàng hóa. Để đảm bảo giá của hàng hóa trong kim loại, dầu thô, sản phẩm dầu, quặng, v.v., có ý nghĩa kinh tế như giá của hàng hóa chính trên thị trường tiền tệ, nhà đầu tư phải đảm bảo rằng họ nghiên cứu dữ liệu kinh tế thực tế trên những hàng hóa để đưa ra một quyết định đầu tư có ý nghĩa. Từ quan điểm của họ, dữ liệu kinh tế và rủi ro địa chính trị đại diện cho những rủi ro tương tự nhau, mặc dù không nhất thiết phải bằng nhau, về độ lớn.

Tuy nhiên, nguyên liệu thô và dữ liệu kinh tế có thể được coi là đại diện cho những rủi ro khác nhau. Dữ liệu về sản xuất công nghiệp của các mặt hàng này không có sẵn như dữ liệu về tỷ suất lợi nhuận của các mặt hàng chính, cũng như rủi ro tài chính. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư dài hạn đang tìm cách tận dụng một xu hướng hoặc hiệu ứng, lợi ích của phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro là rất đáng kể.